Ostatni dzień stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie był wyjątkowo uroczysty. Po 30 latach służby w PSP w tym 5 latach służby w Mrągowskiej komendzie na zasłużoną emeryturę przeszedł Zastępca Komendanta Powiatowego brygadier Jarosław Jakubik.

Brygadier Jarosław Jakubik służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września, 1988 r. jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Biskupcu a po reformacji w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie gdzie zajmował odpowiednio stanowiska: dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Z dniem 1 stycznia 2014r. brygadier Jarosław Jakubik został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie gdzie sprawował nadzór nad funkcjonowaniem: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz wydziałami operacyjnym i kwatermistrzowsko-technicznym.  

Odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne, jako pierwszy pożegnał Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie bryg. Krzysztof Grabias, a następnie liczni przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji, koledzy strażacy z PSP i OSP, pracownicy cywilni Komendy oraz emeryci, których grono powiększy. Podczas uroczystości przedstawiony został przebieg służby brygadier Jarosław Jakubika oraz jego wkład w budowanie profesjonalizmu i dobrego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.

Zastępca Komendanta wraz z serdecznymi życzeniami otrzymał symboliczny toporek strażacki i pamiątkowe „tablo” by z sentymentem wspominał służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: asp. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: asp. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie