We wtorek 5 lutego br. w sali tradycji Komendy Miejskiej PSP w Elblągu o godzinie 13:00 odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność elbląskiej komendy za 2018 rok.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście, m in.: wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, poseł na Sejm pan Leonard Krasulski, zastępca warmińsko- mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński, wiceprezydent miasta Elbląg pan Janusz Nowak,  prezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP pan Ryszard Janusz, burmistrzowie i wójtowie z powiatu elbląskiego oraz pracownicy i funkcjonariusze komendy miejskiej PSP w Elblągu.

Pan komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, kpt. Łukasz Kochan podczas kilkunastominutowej prezentacji podsumował pracowity dla strażaków 2018 rok:

W minionym roku strażacy odnotowali 2011 interwencji, co ważne jest to o 270 zdarzeń mniej, niż w   2017 roku, o 84 wzrosła natomiast liczba pożarów, w 2018 roku odnotowano ich 684. W ubiegłym roku odnotowano 1157 miejscowych zagrożeń, co stanowi spadek o 354 interwencje w stosunku do roku 2017. Na podobnym poziomie ukształtowała sie alarmów fałszywych. Takich zdarzeń odnotowano 170.

Na terenie Miasta Elbląg odnotowano łącznie 1105 zdarzeń, które stanowiły 55,1% ogólnej liczby zdarzeń obsłużonych przez podmioty KSRG podległe KM PSP w Elblągu. Pozostałe 906 zdarzenia (44,9 % ogółu), stanowiły zdarzenia z powiatu elbląskiego.

Jednym z poważniejszych zdarzeń, które odnotowali strażacy w ubiegłym roku był pożar zakładu produkcji pelletu w miejscowości Stojpy 15 września 2018 r. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brały 4 zastępy PSP i 7 zastępów OSP. W działaniach łącznie uczestniczyło 46 ratowników. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Uratowano mienie o szacowanej wartości 800 tys. ;

W pamięci strażaków na długo pozostaną także inne interwencje, między innymi katastrofa samolotu wojskowego MIG-29 z 6 lipca 2018 r., pożar budynku mieszkalnego w Drulitach z 1 grudnia 2018 r.,  pożar drewnianego domu w Jegłowniku z 6 października 2018 r., czy wreszcie pożar przy ul. Bożego Ciała w Elblągu z 21 grudnia 2018 r.

Podczas swojego wystąpienia Pan komendant wspomniał także o niepokojącej ilości zdarzeń związanych z występowaniem bądź podejrzeniem wystąpienia tlenku węgla, w których łącznie hospitalizowanych zostało 12 osób.  W 2018 roku strażacy odnotowali  99 interwencji tego typu, z czego 73 dotyczyło samego  Miasta Elbląga.

Kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownicy KSRG udzielali w 188 zdarzeniach. Niestety w 2018 roku strażacy odnotowali 41 ofiar śmiertelnych, z czego 3 osoby zginęły w wyniku pożaru.

W minionym roku Przy współudziale Komendy Miejskiej PSP w Elblągu oraz Zarządu Powiatowego OSP RP w Elblągu,  w dniu 29 września 2018 r.  przeprowadzono ćwiczenia przeciwpowodziowe  dla członków OSP z KSRG z terenu powiatu elbląskiego. W ćwiczeniach brało udział 14 jednostek OSP z KSRG  oraz wydzielone siły i środki  z jednostek PSP .

Pan komendant mówił także o działaniach swoich strażaków, które nie są bezpośrednio związane z ratowaniem życia, i tak:

W 2018 roku w lokalnych mediach ukazało się ok. 90 naszych wystąpień związanych z tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Ważniejsze akcje to: CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ , UWAGA KRUCHY LÓD!, NIE WYPALAJ TRAW!, ZGAŚ RYZYKO.

Uczestniczono lub realizowano zadania związane z programami: BEZPIECZNY ELBLĄG, BEZPIECZNY POWIAT, BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY EL – PRZEDSZKOLAK, KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃŚTWO.

KM PSP w Elblągu była współorganizatorem PIKNIKU MUNDUROWEGO oraz MUNDURINO.

Podczas tzw.  dni otwartych strażnic, odwiedziło nas około 800 dzieci i młodzieży z lokalnych placówek oświatowych.

56 razy nadzorowano próbne ewakuacje w szkołach i przedszkolach, w których udział wzięło 12007 osób.

W Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Nr 2 i 3 w ramach programu Pierwsza pomoc dla wszystkich przeszkolono  około 100 osób

W 2018 roku z zajęć w Sali Edukacyjnej Ognik skorzystało 75 grup szkolnych, tj. łącznie 1428 osób.

 

2018 rok był udany dla strażaków pod względem zakupów, ilości pozyskanego sprzętu i wykonanych prac remontowych. Najważniejsze z nich to:

- zakupy pojazdów pożarniczych dla jednostek KM PSP w Elblągu:

-- do Komendy Miejskiej trafił lekki samochód operacyjny marki Renault – SLOp wartości ok. 69 741 zł.,

-- do JRG 2 trafił  – Quad o wartośći ok. 59 901 zł. .,

-- do JRG 1 trafiła nowoczesna 39 metrowa autodrabina mechaniczna Iveco Magirus– SCD-39 o wartości ok. 2 579 925 zł,

-- do JRG 1 trafił średni samochód gaśniczy marki Man – GBA o wartości ok. 950 790 zł.,

- przeprowadzenie termomodernizacji Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Elblągu oraz Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pasłęku na łączną kwotę 1 697 059,35 zł ,

- poprawa systemu łączności z jednostkami OSP na terenie powiatu elbląskiego,

- remont węzła sanitarnego w JRG nr 1 w Elblągu i przy SKKM oraz naprawa dachu nad SKKM w Elblągu,

- remont kanalizacji w zakresie zapewnienia odwodnienia garaży JRG nr 2 w Elblągu,

- doposażenie strażaków w sprzęt osobisty o łącznej wartości 199.000 zł. (zakup ubrań koszarowych i specjalnych, bielizny termoaktywnej, butów gumowych, specjalnych i hełmów),

- zakup specjalistycznego sprzętu do działań w zakresie podstawowym w kwocie 50.000 zł. (maski nurkowe, kombinezony ratownicze, lonże, pilarki, węże pożarnicze, latarki, uprzęże asekuracyjne, liny ratownicze).

 

Podsumowanie roku było także doskonałą okazją do pożegnania strażaków, którzy po wieloletniej służbie, przeszli na zasłużone zaopatrzenie emerytalne. W tym gronie znaleźli się:

- bryg. Tomasz Malesiński - były dowódca JRG  nr 2 w Elblągu,

- mł. bryg. Piotr Olszewski,

- mł. bryg. Józef Ziniewicz,

- asp. sztab. Andrzej Dąbrowski,

- st. ogn. Jarosław Błaszczyk,

- st. ogn. Marek Jabłoński,

- st. ogn. Grzegorz Zwoliński.

Pan komendant kpt. Łukasz Kochan skierował do emerytów słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną  i wieloletnią służbę oraz poświęcenie w codziennej realizacji obowiązków służbowych oraz życzył świeżo upieczonym emerytom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz odwagi w spełnianiu marzeń.

bryg. Tomasz Malesiński otrzymał także specjalne podziękowania od Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego za wieloletnią i wzorową służbę, a nagrodę otrzymał z rąk bryg. Roberta Flicińskiego - zastępcy Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Mówiąc o celach i planach na 2019 roku, pan komendant poinformował, że już niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu, która ma powstać przy ul. Łęczyckiej.

W podsumowaniu komendant miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan podziękował swojemu zastępcy st. bryg. Mariuszowi Kołeckiemu, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dobre wykonywanie swoich zadań oraz złożył szczególne podziękowania władzom samorządowym, za dobrą współpracę i wsparcie finansowe przy realizacji wykonanych zadań. Przy tej okazji obie strony zadeklarowały chęć pogłębiania dotychczasowej współpracy,  co z pewnością przełoży się z korzyścią na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

 

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: Tomasz Żełobowski