5 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się odprawa roczna związana z podsumowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Podczas narady pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych dokonali prezentacji realizacji zadań służbowych w minionym roku. Podsumowanie to również okazja do zwrócenia uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego jak również ochotniczego, które jest istotnym wsparciem strażaków PSP.

W trakcie odprawy szef braniewskich strażaków bryg. Zbigniew Januszko złożył podziękowania dla kierownictwa KW PSP w Olsztynie, władz powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin za wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Braniewie oraz inwestowanie w rozwój ruchu pożarnictwa ochotniczego. Słowa podziękowania skierowano również pod adresem szefów, właścicieli firm i podmiotów współpracujących i wspierających Państwową Straż Pożarną w Braniewie. W roku 2018 odnotowano łącznie 932 zdarzenia, do których wzywani byli braniewscy strażacy. W akacjach ratowniczych uczestniczyli zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy są wspierani przez strażaków ochotników oraz strażaków Wojskowej Straży Pożarnej. Podczas licznych zdarzeń realizowanych na poziomie powiatu braniewskiego bardzo często spotykają się wszystkie służby i podmioty ratownicze. Współpraca pomiędzy służbami układa się bardzo dobrze co pozwala na profesjonalne usuwanie powstałych zdarzeń.

Oprócz działalności typowo ratowniczej strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się w imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu przedsięwzięcia to również ważny element związany z promowaniem pożarnictwa - bezpieczeństwa, doskonaleniem technik i rzemiosła ratowniczego oraz szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej.

W odprawie rocznej uczestniczył:

- Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Robert Fliciński

- Starosta Braniewski Karol Motyka

- Burmistrz Fromborka Zbigniew Pietkiewicz

- Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus

- Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski

- Wójt Gminy Wilczęta Bugusław Szczerba

- Sekretarz Gminy Płoskinia Stefan Hrybek

- Sekretarz Gminy Pieniężno Daniel Piotrkowski

- przedstawiciel Urzędu Miasta Braniewa Marek Wynimko

Braniewscy strażacy usytuowali się na wysokim  miejscu pod względem ilości interwencji na terenie województwa w roku minionym co ukazuje jak wiele zdarzeń ma miejsce na terenie powiatu braniewskiego oraz jak wiele pracy wymaga służba i działalność pożarnicza. Działania zmierzające do doposażenia KP PSP w Braniewie w środki ochrony indywidualnej, poprawy warunków służby oraz pozyskanie sprzętu to główne zadania do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym.

Podczas oprawy Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Robert Fliciński złożył podziękowanie za całokształt pełnionej służby dla mł. bryg. Wojciecha Jaroszka, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek, oficer prasowy KP PSP w Braniewie