W dniu 04 lutego 2019r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2018 roku.

W dniu 04 lutego 2019r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2018 roku.

W naradzie wzięli udział Panie i Panowie:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie Andrzej Abako,

Wiceprezydent Olsztyna, Ryszard Kuć,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska,

Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz,                   

Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Przedstawiciel Wójta Gminy Jonkowo Arkadiusz Adamkiewicz,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie Jarosław Lipiński,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Mieczysław Wójcik,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Karol Sztobryn,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Teresa Parys,

Funkcjonariusze i pracownicy komendy.

 

Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2018, w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3710 zdarzeń. To wzrost o 276 interwencji w porównaniu z 2017r. tj. o 8%. W działaniach udział brało 4 052 pojazdów i 15 575 strażaków z KM PSP oraz 3 225 pojazdów bojowych i 15 665 strażaków druhów naszego powiatu.

  

wykres

 

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 560 417,27 zł, w tym:

 • Wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń):
  • Wyposażenie biurowe, informatyczne,
  • Sprzęt AGD - JRG
  • Meble kuchenne, meble biurowe,
  • Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
  • Sprzęt informatyczny
  • Sprzęt łączności
  • Oprogramowanie komputerowe – wartości niematerialne i prawne
  • System klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
  • Umundurowanie specjalne i wyjściowe
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę
  64 800,00 zł
  • zestaw oświetleniowy
  • węże tłoczne 110
  • pilarka łańcuchowa z prowadnicą 50 cm - 2 szt.
  • pompa do wody zanieczyszczonej
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę 181 750,00 zł
  • Wymiana nieszczelnych okien, drzwi w JRG i KM
  • Naprawa instalacji elektrycznej - magazyn paliw JRG1
  • Naprawa nieszczelnej instalacji wodociągowej w budynku JRG1
  • Zakup pralek przemysłowych 2 szt.
  • Maski twarzowe ochronne typu ffp3
  • Sprzęt dla grup specjalistycznych: SGRWN, SGRW
   Rozpieracz Holmatro
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę 197 969,00 zł
  • Wymiana przewodów hydraulicznych w żurawiu Palfinger 301-83
  • Wymiana 5-ciu przewodów hydraulicznych i kpl. ostrzy w urządzeniach hydraulicznych Holmatro
  • Naprawa sprzętu oświetleniowego specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego
  • Remont instalacji i paneli do napełniania butli powietrznych odo
  • Odzież podbarierowa bielizna termoaktywna  
  • Materiały pędne dla KM PSP
  • Wyposażenie siłowni
  • Przedłużacz ex dla SGRChem
  • Wyposażenie osobiste - buty koszarowe dla podziału bojowego
  • Podnośnik PMT 25-D - naprawa

 

Zakupy pojazdów pożarniczych w 2018r.:

 • jednostki KSRG: OSP Dobre Miasto, OSP Klebark Wielki
 • jednostki spoza KSRG: OSP Tuławki (gmina Dywity), OSP Gryźliny (gmina Stawiguda)

Gmina Dobre Miasto rozbudowała remizę OSP Dobre Miasto o nowe skrzydło z garażami na 5 stanowisk, poniesiony koszt to ponad 2,1 mln zł.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Andrzej Abako,

Wiceprezydent Olsztyna Ryszard Kuć,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

 

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do strażaków ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu oraz strażaków komendy, pracowników cywilnych za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości 3710 zdarzeń odnotowanych w roku 2018 na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego co stanowi 20,2% wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w naszym województwie.

                                                                                             

 st.bryg. Andrzej Górzyński 

    Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej 

        w Olsztynie