4 lutego 2019 roku w pięknej zimowej scenerii, odbyła się uroczystość ślubowania nowego strażaka Jakuba Pełki. Świeżo upieczony strażak rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

Rotę ślubowania przyjął Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Mickiewicz, a uroczystość prowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej mł. bryg. Krzysztof Bykowski w obecności zmian służbowych.
Każdy funkcjonariusz podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej składa ślubowanie według słów roty, które brzmią następująco:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”. Najmłodszy stażem wśród węgorzewskiej rodziny strażackiej strażak stażysta Jakub Pełka 11 lutego rozpocznie szkolenie podstawowe
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.  Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. T. Grunwald