31 stycznia 2019 roku mł. bryg. Wojciech Jaroszek – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, po blisko 30 latach służby odszedł na emeryturę.

Uroczystość pożegnania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie na którą przybyli zaproszeni goście, przyjaciele, rodzina, przedstawiciele ruchu pożarnictwa ochotniczego, komendanci - przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy KP PSP w Braniewie odbyła się 1 lutego w siedzibie JRG PSP.

Na początku uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko, który podziękował za cały okres strażackiej służby. Podczas pożegnania głos zabrał również mł. bryg. Wojciech Jaroszek, który podziękował za lata współpracy dla obecnych na uroczystości gości i strażaków PSP. W trakcie uroczystości dokonano charakterystyki odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie.

Służbę w straży pożarnej mł. bryg. Wojciech Jaroszek rozpoczął 1 września 1989 roku jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu stopnia młodszego chorążego pożarnictwa w dniu 1.08.1991 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Braniewie. Objął początkowo stanowisko Dowódcy Sekcji Zawodowej Straży Pożarnej a następnie w kolejnych latach awansował zajmując stanowiska instruktora ds. liniowych oraz inspektora ds. operacyjno – szkoleniowych otrzymując stopień aspiranta.

W dniu 01 październik 1997 roku został powołany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Braniewie a w roku 2008 powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Podczas swojej służby czynnie działał w Związku Zawodowym Strażaków „FLORIAN” gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Terenowego, Przewodniczącego Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „FLORIAN” oraz został wybrany jako członek Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN”.

 

W trakcie swojej służby wielokrotnie został odznaczony m.in.:

2001 r. - Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

2003 r. - Brązowy Krzyż Zasługi 

2005 r. -Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

2008 - dwukrotnie wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego PSP: za osiągnięcia w służbie oraz działalność związkową na rzecz strażaków PSP

2009 r. - Srebrny Medal Za zasługi dla obronności kraju

2010 r.- Srebrna Odznaka  Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

2014 r. - Srebrny Krzyż Zasługi 

2015 r. - Odznaka Honorowa Za zasługi dla kultury polskiej

2016 r. - Srebrny Medal Za zasługi dla Straży Granicznej

2018 r. - Srebrna Odznaką Za zasługi w pracy penitencjarnejBrązowy Medalem Za zasługi dla Policji

 

Mł. bryg. Wojciech Jaroszek w obecności strażaków, kolegów i zaproszonych gości  pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Podczas służby Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Wojciech Jaroszek zajmował następujące stanowiska: Dowódca Sekcji ZSP - 1991, Instruktor - 1992, st. Inspektor - 1994, Dowódca JRG - 1997, Zastępca   Komendanta Powiatowego PSP - 2008.

 

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie