31 stycznia br. punktualnie o godzinie 8:00 podczas zmiany służby strażacy z Jednostek Ratowniczo -Gaśniczych oraz z Komendy Miejskiej PSP w Elblągu pożegnali dowódcę JRG nr 2, który z dniem 1 lutego br. po ponad 30 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Bryg. Tomasz Malesiński w 1988 roku rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł mgr inż. pożarnictwa i rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu na stanowisku dowódcy zmiany, najpierw w JRG w Nowym Dworze Gdańskim, a następnie w JRG nr 2 w Elblągu. W grudniu 1994 r. awansował na stanowisko oficera ds. operacyjnych w KM PSP.  W roku 1998 został mianowany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Elblągu. W 1999 r. wstąpił w szeregi OSP Nowakowo.  W 2000 r. został wybrany na Komendanta Gminnego w gminie Elbląg. W tym czasie wielokrotnie uczestniczył w obozach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jako wychowawca - instruktor oraz komendant obozu. W 2004 r. został wybrany na Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w gminie Elbląg. Dzięki jego staraniom jednostki OSP zyskały nowe pojazdy, wymieniając stary sprzęt na nowszy. Dzięki jego staraniom w 2010 r. zakończono rozbudowę remizy OSP Weklice, rozbudowano remizę OSP Myślęcin, przeprowadzono remont kapitalny remizy OSP Tropy Elbląskie oraz zbudowano nowy budynek remizy OSP w Nowakowie z zapleczem socjalnym, świetlicą szkoleniową oraz własną kotłownią. To m. in. za jego wsparciem i działaniami jednostka OSP Nowakowo została włączona w szeregi KSRG. Podopieczni z terenu gminy Elbląg kierowani i szkoleni przez dh Tomasza Malesińskiego od wielu lat zdobywali pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej reprezentując województwo warmińsko - mazurskie na szczeblu centralnym. Tomasz Malesiński uczestniczył w wielu działaniach ratowniczo - gaśniczych w tym m. in. w gaszeniu cysterny z olejem napędowy i etyliną podczas wypadku na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Janów, pożaru zbiornika z gazem propan - butan na stacji paliw przy ul. Królewieckiej w Elblągu, zakładu produkcji folii w Gronowie Górnym, zakładu produkcji Świec "Rak" w Raczkach Elbląskich czy działaniach podczas opróżniania i podnoszenia cysterny z gazem, która uległa wypadkowi w miejscowości Kazimierzowo. Wielokrotnie uczestniczył w działaniach przeciwpowodziowych na terenie Wyspy Nowakowskiej podczas zjawiska tzw. "cofki", działał wraz ze strażakami województwa warmińsko - mazurskiego, podczas powodzi w 2010 r. w miejscowości Szczucin wykazując się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas zdarzeń na terenie gminy Elbląg. Z uwagi na te osiągnięcia został powołany w szeregi doradców ds. działań powodziowych przy Komendancie Głównym PSP.

Przez przeszło 21 lat pełnił obowiązki Dowódcy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w tut. komendzie. Bryg. Malesiński dał się poznać jako profesjonalny dowódca, odpowiednio zmotywowany w służbie, wykazujący zawsze pełną dyspozycyjność i gotowość do przyjmowania odpowiedzialności. Jako dowódca i wychowawca był zawsze wysoko ceniony i szanowany zarówno przez podwładnych, jak i zwierzchników. Tomasz Malesiński to także  osoba zaangażowana w działalność publiczną, przede wszystkim na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Elbląg.  Podczas swojej wieloletniej służby pełnił funkcje dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej, oraz Zastępcy Dowódcy Kompani Przeciwpowodziowej Śniardwy Centralnego Odwodu Operacyjnego. Ponadto jest Przewodniczącym Zarządu Terenowego ZZS Florian w tut. komendzie oraz Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian w województwie warmińsko-mazurskim. W tym obszarze z zaangażowaniem reprezentuje interes naszej grupy zawodowej, troszcząc się o godne warunki służby.

Komendant Miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan skierował do świeżo upieczonego emeryta słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną  i wieloletnią służbę oraz poświęcenie w codziennej realizacji obowiązków służbowych.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci nie tylko dowódcy bryg. Malesińskiego, ale i wszystkich strażaków.

Pracownicy i funkcjonariusze KM PSP w Elblągu życzą Ci dowódco wszelkiej pomyślności i odwagi w spełnianiu marzeń!

GALERIA

KM PSP Elbląg

zdjęcia: Tomasz Żełobowski