1 lutego 2019r. mł. bryg. Leszek Zagórski - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, po ponad 26 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę.

Pożegnalna uroczystość odbyła się 31 stycznia w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Na początku  głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim bryg. Jacek Auda, który  podziękował mł. bryg. Leszkowi Zagórskiemu  za wspólną służbę  oraz życzył pomyślności i spełnienia wszystkich planów na emeryturze. Następnie głos zabrał  mł. bryg. Leszek Zagórski, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom naszej komendy za współpracę.

mł. bryg. mgr  Leszek Zagórski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 11 września 1992 roku jako stażysta w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.   Następnie po reformie administracyjnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.  gdzie zajmował stanowiska: Młodszego technika, Technika,  Starszego technika, Starszego inspektor, Kierownika sekcji kwatermistrzowskiej oraz Zastępcy Dowódcy JRG.  Z dniem 1 lutego  2009 roku mł. bryg. Leszek Zagórski powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim. Wykonywanie zadań na  stanowiskach służbowych w szczególności w wydziale kwatermistrzowskim czynią mł. bryg. Leszka Zagórskiego oficerem o znacznym doświadczeniu w zakresie logistyki, organizacji i zarządzania pracą jednostki organizacyjnej PSP.  W okresie służby dał się poznać jako funkcjonariusz umiejący kierować zespołami ludzkimi. Był bardzo zaangażowany w pracę zawodową.

W uznaniu zasług wyróżniony został między innymi:
1. Brązowym Krzyżem Zasługi
2. Medalem srebrnym za Długoletnią Służbę
3. Srebrną Odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
4. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
5. Dyplomem Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

 

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim
Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim