W dniu 31 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie miał miejsce uroczysty apel
z okazji zakończenia służby przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie st.bryg. Krzysztofa Kosiewskiego.

Uroczystość odbyła się na placu Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie w trakcie zmiany służby w JRG. Rozpoczął ją meldunek dowódcy uroczystości kpt.Łukasza Wróblewskiego złożony Komendantowi Powiatowemu PSP w Szczytnie bryg. Grzegorzowi Rybaczykowi. Następnie dla nadania podniosłości wydarzeniu, wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie. W dalszej części odczytane zostały decyzje o odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie oraz zwolnieniu ze służby st.bryg. Krzysztofa Kosiewskiego. Po tej części głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie bryg. Grzegorz Rybaczyk, który w imieniu własnym i wszystkich pracowników KP PSP w Szczytnie podziękował st.bryg. Krzysztofowi Kosiewskiemu za wspólną, owocną pracę zarazem życząc wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze. Po Komendancie Powiatowym PSP w Szczytnie głos zabrał odchodzący ze służby st.bryg. Krzysztof Kosiewski, który podziękował wszystkim pracownikom KP PSP w Szczytnie za współpracę. Po przejściu pod szpalerem st.bryg. Krzysztof Kosiewski pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie.
Następnie zrobiono pożegnalne zdjęcia przed garażami KP PSP w Szczytnie i udano się na salę konferencyjną, gdzie zostały wręczone upominki odchodzącemu ze służby, a na uczestników uroczystości czekał słodki poczęstunek.
 Przebieg służby st.bryg. Krzysztof Kosiewskiego:
-1989-1994- SGSP student  podchorąży,
-1994-1997- KM PSP Olsztyn (d-ca sekcji , starszy instruktor),
-1997-2017-Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie (wykładowca, starszy wykładowca, z-ca Naczelnika Ośrodka),
-21.06.- 20.12.2017 r. – p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie,
-21.12.2017 r. – 25.03.2018 r. –Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie,
- 26.03.-26.05. 2018 r. – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie,
- 27.05.2018 r. – 31.01.2019 r.- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie.
opracował: kpt. Paweł Kozłowski
zdjęcia: mł. asp. Paweł Koziatek, Marta Sylwestrzak