29 stycznia 2019r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie przedłużenia członkostwa  w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym Ochotniczej  Straży Pożarnej w Gwiździnach.

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim bryg. Jackiem Audą a wójtem gminy Nowe Miasto Lubawskie Panem Tomaszem Waruszewski oraz prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach dh. Dariuszem Waruszewskim.  Podpisany dokument określa sposób finansowania, poziom wyszkoleni i wyposażenia jednostki OSP. Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat. W dalszym toku postępowania Komendant Powiatowy PSP złoży za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie wniosek do Komendanta Głównego PSP o ponowne włączenie jednostki do KSRG.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof  Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim
Zdjęcia: archiwum Gminy Nowe Miasto Lubawskie