31 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, w obecności  Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Wlazłowskiego oraz funkcjonariuszy iławskiej komendy odbyła się uroczysta zmiana służby, która była ostatnią dla mł. bryg. Piotra Pyzy i aspiranta Roberta Palikowskiego.

Komendant Powiatowy przybliżył sylwetki strażaków odchodzących na zaopatrzenie emerytalne, oraz w imieniu własnym i załogi podziękował za oddaną służbę, dobrą współpracę i zaangażowanie wyrażając duże uznanie za całość dokonań, życząc dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich zamierzeń i planów osobistych jak i najlepszego samopoczucia na emeryturze.

Mł. bryg. Piotr Pyza – przebieg służby pożarniczej:

01.09.1991 – 25.06.1993  SA PSP Poznań: słuchacz – kadet,

01.08.1993 – 30.11.1993  KR PSP Olsztyn: specjalista ratownik,

01.12.1993 – 31.12.1998  KR PSP Ostróda: specjalista ratownik, dyspozytor, inspektor,

01.01.1999 – 20.11.2006  KP PSP Iława: naczelnik wydziału,

21.11.2006 – 31.08.2015  KM PSP Olsztyn: naczelnik wydziału, dowódca zmiany,

01.09.2015 – 31.01.2019  KP PSP Iława: starszy specjalista.

Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez ukończenie:

- SA PSP w Poznaniu,

- SGSP,

- studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa budowli,

- studia podyplomowa bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego,

- kurs płetwonurka II stopnia,

- kurs młodszego nurka MSWiA,

- szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczej,

- szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego,

- szkolenie doskonalące z zakresu prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych w warunkach
  niskich temperatur dla strażaków – nurków PSP,

- szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie
  Ratunkowe,
 

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za pracę własną przez bezpośredniego przełożonego i przełożonych wyższego szczebla. 

Wyróżniony m.in.:

-       Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju

-       Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

-       Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

-       Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa  

-       Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju


Asp. Robert Palikowski – przebieg służby pożarniczej w KP PSP Iława:

26.07.2001 – stażysta

27.07.2004 -  młodszy ratownik kierowca,

15.06.2007 - operator sprzętu specjalnego,

01.12.2007 - starszy operator sprzętu specjalnego,

01.10.2013 - dowódca zastępu.

29.08.2014 – ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.

Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez ukończenie:

- kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej,

- szkolenie uzupełniające strażaka ochrony przeciwpożarowej,

- uprawnienia w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu firmy MSA AUER,

- szkolenie z zakresu kontroli aparatów powietrznych APS3 oraz masek gazoszczelnych 3S na przyrządzie
  kontrolnym Labtronic 150/200,

- szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego,

- kwalifikacje do napełniania zbiorników przenośnych,

- szkolenie w zakresie taktyki działań związanych z usuwaniem gniazd os, pszczół, szerszeni,

- szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów PSP,

- szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR,

- kurs specjalistyczny obsługi drabin mechanicznych,

- kurs z zakresu obsługi Półautomatycznego Defibrylatora AED Plus.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za pracę własną przez bezpośredniego przełożonego i przełożonych wyższego szczebla.

Wyróżniony m.in.:

-       Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę

-       Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej

-       Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

-       Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

-       Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

-       Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju

Uroczysta zmiana służby stała się również okazją do wręczenia przez Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Wlazłowskiego aktu mianowania na stanowisko starszego technika ogniomistrzowi Jakubowi Zecha, który z dniem 1 lutego pełnił będzie służbę w Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: Joanna Chmal - Sokołowska