Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie prowadzą spotkania z dziećmi, które wypoczywają podczas tegorocznych ferii na organizowanych na terenie powiatu zimowiskach i półkoloniach tym razem spotkanie takie miało miejsce 30 stycznia br.

Mimo, że czas zimowego wypoczynku zbliża się ku końcowi wiedza w zakresie bezpiecznych zachowań podczas okresu zimowego jest niezmiernie ważna. W związku z tym iławscy strażacy po raz kolejny spotkali się z dziećmi uczestniczącymi w zimowych półkoloniach tym razem w sali zabawowej spółdzielni mieszkaniowej Polanka w Iławie.

Dzieci z uwagą słuchały informacji o zasadach bezpiecznego wypoczynku, reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz jak mają w sposób właściwy zgłaszać zdarzenia do podmiotów ratowniczych.

Na uważnych słuchaczy czekała niespodzianka – dzieci odwiedziły bowiem dwa zastępy iławskiej JRG, strażacy pokazali pojazdy i sprzęt ratowniczy wykorzystywany w szczególności podczas działań ratowniczych na zamarzniętych zbiornikach wodnych i rzekach.

Opracował/Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski  KP PSP w Iławie