17,550 litrów krwi wspólnymi siłami straży pożarnej, policji oraz mieszkańców udało się zebrać 11 stycznia br. na I Akcja Krwiodawstwa w Godkowie. Zbiórka została zorganizowana na świetlicy wiejskiej w Godkowie i mimo drobnych problemów technicznych z pewnością można ją zaliczyć do bardzo udanych. Wszyscy zgodnie przekazali ten najcenniejszy lek na leczenie chorego strażaka z KM PSP w Rzeszowie.

Sama akcja nie odniosłaby takiego sukcesu bez zaangażowania oraz wsparcia wielu osób. Dziękujemy wszystkich którzy przybyli oddać krew: strażakom z OSP Godkowo, OSP Osiek, OSP Dobry, OSP Zastawno, OSP Majewo, KM PSP w Elblągu, uczniom Zespołu Szkól Techniczno - Informatycznych w Elblągu klasa 3c o nachyleniu strażackim, Policjantom z Posterunku Policji w Młynarach oraz Komisariatu Policji w Pasłęku a także mieszkańcom a wśród nich radnym Gminy Godkowo Wiesławowi Świstakowi, Radosławowi Białobrzeskiemu, Robertowi Knyżewskiemu (Strzelnica Sportowa "Sokół Grądki") oraz Konradowi Dyl. Prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi z Pasłęka Panu Mariuszowi Perlejewskiemu, Pani Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie Magdalena Przybysz-Pietrzak.  Niestety kilka osób nie zostało dopuszczonych do donacji ale im też bardzo dziękujemy za chęci i dobrą wolę.

Dziękujemy za obecność dla Pana Wójta Gminy Godkowo Andrzeja Bondaruka. Za pomoc z zorganizowaniu oraz nagłośnieniu akcji dla Zbigniew Robert Dutkiewicz, Ryszard Janusz oraz Anna Nowocień z Oddział Powiatowy ZOSP RP w Elblągu, strażakom Pawłowi Raczewskiemu i Przemysławowi Siagło z KM PSP w Elblągu. Michałowi Dutkiewiczowi z UKS Wilki Godkowo, paniom z GOKSIR Godkowo.  Paniom, które upiekły na tę okazję ciasta: Halinie Zabłockiej, Marzenie Dobrzyńskiej, Marcie Dyl, Annie Kabłasz, Agacie Chełstowskiej oraz Edycie Połeć. Stanisławowi Szulich za wsparcie oraz przekazanie upominków krwiodawcom. 
Paniom z RCKiK Olsztyn/ ot. Pasłęk za wspaniałą i sprawną pracę mimo trudności, a także dla nas: Krzyśka Smotryckiego  i Mateusz Zabłockiego  "ojca" dzisiejszej akcji - za zorganizowanie akcji oraz 100% zaangażowanie. 
To nie jest nasze ostatnie słowo w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa i jeszcze wiele razy spotkamy się na takich akcjach w Godkowie.

OSP GODKOWO