Po raz kolejny, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi i zagrożeniami jakie niesie sezon zimowy i zamarznięte akweny wodne, strażacy ratownicy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, Strażacy Ochotnicy powiatu olsztyńskiego, wraz z olsztyńską Policją, ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Olsztyńskiego Starostwa, uczestniczyli w organizacji festynów prewencyjno-edukacyjnych.

Akcja, była okazją do rozpowszechnienia profilaktyki bezpieczeństwa  i edukacji uczniów szkół podstawowych miasta Olsztyna i czterech gmin powiatu olsztyńskiego. W lekcjach edukacyjnych wzięło udział łącznie około 1270 uczniów szkół podstawowych. Festyny odbyły się nad pięcioma akwenami wodnymi:

  • 11 stycznia 2019 r. Olsztyn plaża miejska, jezioro Ukiel od godziny 10.00-13.00 (w akcji wzięło udział ok. 120 uczniów ze szkół podstawowych w Olsztynie).
  • 15 stycznia 2019 r. Rukławki jezioro Dadaj od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 250 uczniów ze szkół z gminy Biskupiec),
  • 15 stycznia 2019 r. Olsztynek jezioro Jemiołowo od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 300 uczniów ze szkół z gminy Olszynek).
  • 16 stycznia 2019 r. Swobodna jezioro Limajno od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 400 uczniów ze szkół z gminy Dobre Miasto).
  • 17 stycznia 2019 r. Zalesie jezioro Orzyc od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 200 uczniów ze szkół z gminy Barczewo).

  W trakcie  pokazu mówiliśmy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw
  w trakcie czasu wolnego, a w szczególności niebezpieczeństw jakie niesie za sobą przebywanie na lodzie. Pokazem działań ratowniczych, w których ewakuowaliśmy osobę uwięzioną w przerębli, chcieliśmy przypomnieć, że:

  • wytrzymałość lodu jest jedynie teoretyczna i nigdy nie możemy być pewni, czy utrzyma ciężar naszego ciała (wypłukiwanie lodu poprzez podlodowe cieki wodne, pęknięcia, rozmarzliny, niezamarznięte przeręble),
  • osoba uwięziona w przerębli, niewyposażona w „suche” ubranie wypornościowe, które zapewnia pływalność w wodzie i izoluje od utraty ciepła, może być silnie wychłodzona i może nie współpracować z ratownikiem,
  • nie wchodzimy na lód, ponadto na lodzie nie należy podawać żadnych elementów, które przy braku asekuracji z brzegu, mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osoby ratującej (np. wciągnięcie do przerębli),
  • najważniejszym elementem ratowniczym, jest jak najszybsze powiadomienie służb ratowniczych, ze wskazaniem dokładnego miejsca zdarzenia i sposobu dojazdu oraz wsparcie psychiczne osoby uwięzionej z brzegu zbiornika wodnego, do czasu przyjazdu służb, poprzez  zachowanie bezpośredniego kontaktu słownego.  

  Pokazy ratownicze wykonywali członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego Olsztyn z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Olsztynie. W ćwiczeniach wspomagali nas strażacy z JRG 3 Biskupiec oraz strażacy OSP z gmin Dobre Miasto, Olsztynek, Barczewo i Biskupiec.  

  W ferie zachęcamy do korzystania jedynie ze sztucznych lodowisk i ślizgawek, w myśl zasady, że „nie ma bezpiecznego lodu” na naturalnych zbiornikach wodnych takich jak jeziora, stawy czy rzeki.

  W celu rozpowszechnienia prezentowanej idei bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku i dotarcia do szerszej liczby osób współpracowaliśmy z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami jak TVP 3. TV Polsat.

   

  Opracowanie: mł.bryg. Jarosław Ciemiński, mł.bryg. Sławomir Filipowicz

  Zdjęcia: JRG2 Olsztyn