Już niebawem uczniowie, rozpoczną okres zimowych ferii. Czas ten oprócz wypoczynku może nieść ze sobą również wiele zagrożeń.  

16 stycznia w Szkole Podstawowej w miejscowości Wikielec odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami służb mundurowych.

Spotkanie maiło na celu przekazanie informacji o zasadach bezpieczeństwa związanych z okresem zbliżających się ferii. Podczas spotkania dzieci mogły posłuchać na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się wchodzenie na zamarznięte zbiorniki i cieki wodne oraz jak należy reagować podczas załamania się lodu. Wiele informacji dotyczyło również zasad zachowania się podczas nieobecności w domach rodziców i opiekunów, co stanowić będzie dla nas zagrożenie i jak na nie zareagować. Ważną informacją były również zasady właściwego zgłoszenia informacji do służb ratowniczych.

Nie zabrakło również informacji o tlenku węgla – jak powstaje i jakie niesie ze sobą zagrożenie oraz jak przeciwdziałać jego powstaniu i jak się zachować, gdy tylko pojawi się podejrzenie wystąpienia groźnego gazu.

Podczas spotkania dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały i zadawały wiele ciekawych pytań.
Na koniec spotkania każde z dzieci otrzymało upominki w postaci odblasków, a najbardziej aktywnych organizatorzy obdarowali dodatkowymi upominkami.

Opracował/Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski KP PSP w Iławie