16 stycznia o godzinie 10:30 na jeziorze Górnym w Kętrzynie odbył się pokaz ratownictwa lodowego.

Pokaz ratownictwa lodowego był bardzo dobrą okazją do zapoznania dzieci z zagrożeniami związanymi z okresem zimowym oraz nauki jak bezpiecznie spędzić czas w okresie ferii zimowych. Omówiono zasady: zachowania się na lodzie, zachowania się w przypadku załamania tafli lodu pod ciężarem człowieka, wejścia na lód i udzielenia pomocy (wyciąganie z wody) osobie w wodzie, przywracania prawidłowego funkcjonowania organizmu podczas wychłodzenia. Przypomniano również numery alarmowe na które należy zgłaszać zauważone zagrożenie. Uczestnicy pokazu mogli również zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje JRG Kętrzyn. Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: st. kpt. Robert Cieleszyński, KP PSP w Kętrzynie