Jak co roku, zgodnie z tradycją, 24 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie opłatkowe.

 Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście, w tym Starosta Bartoszycki Jan Zbigniew Nadolny, Wicestarosta Bartoszycki Władysław Bogdanowicz, Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski, dh Leonard Boiwko oraz kapelan bartoszyckich strażaków ks. kanonik dr Artur Oględzki.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach bryg. Andrzeja Harhaja. Po wspólnej modlitwie i odczytaniu ewangelii przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń.

Na spotkaniu nie zabrakło wigilijnego poczęstunku, który w większości przygotowany został przez strażaków.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Piotr Kowalski.