Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Leszka Suskiego, węgorzewscy strażacy odwiedzili wszystkie placówki szkolne powiatu węgorzewskiego.

Głównym powodem tych odwiedzin były strażackie kalendarze, które strażacy wręczali podczas rad pedagogicznych i spotkań z uczniami. W trakcie tych spotkań strażacy także przekazywali informacje dotyczące trwającej kampanii społecznej “Czujka na straży twego bezpieczeństwa”, poruszano również tematykę bezpiecznej ewakuacji oraz zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie zbliżających się ferii zimowych. Podczas każdego spotkania grono pedagogiczne informowane było o licznych konkursach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz o możliwości skorzystania z sal edukacyjnych “Ognik”. Strażacy w powiecie węgorzewskim odwiedzili 14 placówek szkolnych.

Tekst: st. asp. T. Grunwald