28 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się przekazanie kart rabatowych przeznaczonych dla druhów ochotników reprezentujących OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Karty rabatowe, osobom funkcyjnym w OSP KSRG, przekazał Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik, zaznajamiając strażaków ochotników z regulaminem ich wykorzystania.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: mł. asp. Seweryn Gryniewicz.