W dniu 29 grudnia br. w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się przekazanie Kart Rabatowych ORLEN dla druhów ochotników reprezentujących jednostki OSP w KSRG.

Spotkanie z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego to okazja do omówienia i przybliżenia programu kart rabatowych dedykowanych dla straży pożarnej. Karty ORLEN dla osób funkcyjnych wręczał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

19 grudnia 2018 roku w Warszawie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek podpisali umowę dotyczącą wdrożenia programu kart rabatowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Regulamin programu kart rabatowych zakłada korzystanie z kart dla członków OSP włączonych do KSRG spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych /czyli wyjeżdżania do zdarzeń/ będących w stałej gotowości operacyjnej /wiek 18 – 65 lat, posiadanie aktualnych badań lekarskich, szkolenie BHP, szkolenie pożarnicze minimum w zakresie podstawowym/, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w programie. Karty rabatowe upoważniają druhów ochotników do otrzymywania w danym miesiącu kalendarzowym opustu cenowego na stacjach paliw w wysokości 8 gr brutto za każdy litr zakupionego paliwa na stacjach paliw ORLEN i BLISKA. Karta rabatowa upoważnia użytkownika do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 200 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym. Program wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Podczas spotkania komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko omówił również sprawy bieżące związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pożarnictwa ochotniczego oraz nakreślił zadania i plany dotyczących OSP na rok 2019.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie