W dniu 27 grudnia w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie odbyło się przekazanie Kart Orlenu dla OSP Gronowo Elbląskie i OSP Jegłownik.

19 grudnia została podpisana umowa pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim a Prezesem Zarządu PKN Orlen Danielem Obajtkiem. Zakłada ona, że strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego otrzymają rabat w wysokości 8 gr brutto za każdy litr paliwa na stacjach PKN Orlen i Bliska. Program wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 roku.

Karty przeznaczone są dla druhów, którzy posiadają ważne badania lekarskie i ukończyli kurs podstawowy.

opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Karolkiewicz