W dniu 27 grudnia w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego dla jednostek OSP.

Sprzęt otrzymały jednostki z terenu Gminy Gronowo Elbląskie z dofinansowania Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu   Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Jednostki otrzymały sprzęt o wartości 38 834 zł 57 gr.

opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Karolkiewicz