27 grudnia 2018r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. odbyło się przekazanie kart rabatowych na paliwa dla druhów OSP.

Przekazania dokonał komendant powiatowy PSP w Nowym Mieście Lub. bryg. Jacek Auda. Ponadto druhowie otrzymali kalendarze i regulaminy programu. Pan komendant wyjaśnił zasady programu oraz korzystając z okresu świątecznego życzył wszystkim zgromadzonym szczęśliwego nowego roku. W przekazaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu nowomiejskiego.

 

Opracowanie/Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim