Późnym wieczorem 23.12.2018 roku Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Olecku wizytował komendant główny PSP generał brygadier Leszek Suski. W obecności komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego oraz komendanta powiatowego PSP bryg. Roberta Wiśniewskiego spotkał się z pełniącymi w tym dniu służbę strażakami.

Komendant główny przekazał informację dotyczącą podwyżek w roku 2019, zakupów sprzętu do Państwowej Straży Pożarnej w ramach ustawy modernizacyjnej oraz doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Generał wspomniał również o wyposażeniu strażaków w ubrania specjalne nowego typu oraz o trwających projektach i pracach w kierunku zmiany wzorów umundurowania strażaków. Na koniec zgodnie z tradycją wigilijną komendanci połamali się opłatkiem z załogą, generał brygadier Leszek Suski złożył życzenia świąteczne. Życzył strażakom zdrowia, radości i spokoju na zbliżające się święta, a także pozytywnej energii potrzebnej do kolejnych wyzwań jakie niosą za sobą kolejne dni służby w Państwowej Straży Pożarnej. /Opracował: mł.bryg. Tomasz Jagłowski/