Do każdej szkoły podstawowej w powiecie iławskim zawitali strażacy iławskiej komendy, którzy zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Leszka Suskiego, odwiedzili placówki szkolne wręczając kalendarze oraz przypominając zasady bezpieczeństwa.

Akcja prewencyjno-edukacyjna na temat profilaktyki przeciwpożarowej, zasad zachowania się w okresie ferii oraz możliwości przekazania informacji na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą CZAD staje się nieoceniona, jeśli trafia do szerokiej grupy odbiorców, a w szczególności dzieci. Właśnie takie zamierzenie miało przekazywanie w ostatnich tygodniach strażackich kalendarzy na rok 2019 w placówkach oświatowych.

Na terenie powiatu iławskiego strażacy odwiedzili 39 placówek, w których przekazali w sumie 123 kalendarze plakatowe. Podczas przekazywania kalendarzy organizowane były pogadanki z kadrą pedagogiczną szkół oraz dziećmi w trakcie, których propagowano informacje w zakresie profilaktyki pożarowej oraz treści na temat trwającej akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Dzięki możliwości spotkania się z nauczycielami i ich pomocy przekazane treści trafią również do dzieci i młodzieży naszego powiatu.

Kalendarze mają również za zadanie propagowanie akcji „Ja też będę strażakiem” – która ma za zadanie szerzenie wiedzy w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa i reagowania we właściwy sposób na różnego rodzaju zagrożenia.

Dzięki kalendarzom do szkół trafiła również informacja o organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej konkursach dedykowanych dla dzieci i młodzieży. Regulaminy konkursów zamieszczone są na stronie internetowej www.straz.gov.pl, a na zwycięzców czekają cenne nagrody w postaci tabletów oraz wycieczek do szkół Państwowej Straży Pożarnej.

To właśnie dzięki tej akcji prewencyjnej i dotarciu do szerokiego grona dzieci i młodzieży można mieć nadzieję, że przekazana wiedza przyniesie wymierne korzyści w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu iławskiego.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie.
Zdjęcia: KP PSP w Iławie