Kolejne spotkania związane z bezpieczeństwem w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzili strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Rozmowy dotyczące bezpieczeństwa w sezonie grzewczym, systematyczności kontroli urządzeń grzewczych i instalacji oraz zagrożeń ze strony tlenku węgla to próba zwrócenia uwagi u odbiorcy spotkań na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Strażacy oprócz omawiania i przedstawiania zagrożeń informują również o obowiązkach spoczywających na użytkownikach urządzeń grzewczych. Dodatkowo obecność strażaków to również okazja do przybliżenia zasad udzielania pierwszej pomocy. Spotkania połączone z wykładem, wręczeniem ulotek dotyczących kampanii społecznych prowadzonych przez PSP odbyły się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze oraz w siedzibie fromborskich strażaków – ochotników, gdzie również przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi AED. W szkoleniu uczestniczyli strażacy – ochotnicy z miasta i gminy Frombork.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie