Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 7 grudnia w sali konferencyjnej ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP.

Na spotkanie zaproszeni zostali: Starosta Ostródzki, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie wraz z zastępcą, dowództwo JRG Ostróda i Morąg oraz samorządowcy naszego powiatu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOPZOSP RP dh Ryszard Harasim, który złożył sprawozdanie z działalności związku w roku 2018. Bieżący rok okazał się bardzo dobry dla strażaków ochotników naszego powiatu pod względem doposażenia jednostek. Aż do pięciu jednostek trafiły samochody ratowniczo-gaśnicze, z tego trzy fabrycznie nowe. Zakupy pojazdów współfinansowane były ze środków MSWiA, KG PSP, NFOŚiGW, ZOSP RP oraz samorządowych. Ponadto niemal każda jednostka OSP w powiecie otrzymała inny sprzęt ratowniczy, który sfinansowany był przez MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości. Związek OSP RP organizuje wiele akcji społecznych, takich jak konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, czy konkursy wiedzy pożarniczej. Reprezentanci ostródzkiego powiatu tradycyjnie uplasowali się na czołowych miejscach w konkursie plastycznym, na poziomie centralnym. Prace na szczeblu powiatowym ocenia zawsze komisja, którą tworzą strażacy i Pani Wanda Rakowicz – artysta malarz. Fachowa pomoc Pani Wandy Rakowicz została doceniona przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Olsztynie, który odznaczył ją Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Bryg. Tomasz Ostrowski przedstawił stan bezpieczeństwa pożarowego w powiecie ostródzkim. Komendant zwrócił uwagę, że ochotnicze straże pożarne są bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto przedstawił sprawy bieżące i plany na rok 2019. Druh Ryszard Harasim podziękował władzom samorządowym z terenu powiatu ostródzkiego. Wskazał, że współpraca i wzajemne zrozumienie pozwoliły osiągnąć dobre rezultaty na tylu płaszczyznach. Podczas posiedzenia Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski podjął inicjatywę założenia Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie. W roku 2019 przypada 70 rocznica zawodowego pożarnictwa na ziemi ostródzkiej, jak zauważył Pan Starosta nadanie sztandaru będzie wspaniałym uhonorowaniem zawodowych strażaków naszego powiatu. Do komitetu pod przewodnictwem Starosty przyłączyli się wszyscy burmistrzowie i wójtowie powiatu ostródzkiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański