Rozstrzygnięto eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Na konkurs wpłynęło 146 prac nadesłanych ze szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.

Komisja w składzie: Jerzy Gołembiewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olecku,  bryg. Robert Wiśniewski – Komendant Powiatowy PSP w Olecku, Zofia Kardel– Instruktor ds. plastyki ROK w Olecku oraz Halina Bogdańska – inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, postanowiła wyróżnić następujące prace  w poszczególnych grupach wiekowych:

W grupie przedszkolnej:

Dariusz Koncewicz – Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Olecku.

Filip Krasinkiewicz – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.

Paweł Koncewicz – Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Olecku.

Kinga Zyskowska – klasa „0” Szkoła Podstawowa w Sokółkach.

Adam Zubkowicz – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.

W grupie klasy I – III:

Igor Przekop – klasa II Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich.

Natalia Wojciechowska– klasa II Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku.

Zuzanna Kukowska – klasa III Szkoła Podstawowa w Gąskach.

Aleksandra Chmielewska – klasa II Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich.

Maria Domin – klasa II Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich.

W grupie klasy IV – VI:

Milena Kurek – klasa VI Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich.

Amelia Michałowska – klasa VI Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich.

Maja Kaczanowska – klasa V Szkoła Podstawowa w Gąskach.

Artur Kulesza – klasa V Szkoła Podstawowa Nr 1w Olecku.

W grupie szkoły podstawowe klasa VII, VIII i gimnazjalne:

Julia Bednarek – klasa VII, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku.

Sandra Chorążewicz – klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich.

W grupie szkoły ponadgimnazjalne:

Patrycja Królikowska – klasa II ABS Zespół Szkół Technicznych w Olecku.

                Wszystkie wyróżnione prace przekazano na eliminacje wojewódzkie do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

                Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody od organizatorów konkursu.

 

Opracował: mł.bryg. Tomasz Jagłowski