7 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu operacyjnego oraz sprzętu pożarniczego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski oraz przedstawiciele lokalnych władz powiatowych i miejskich. Przybyły również delegacje gmin ościennych oraz przedstawiciel duchowieństwa. Lekki samochód operacyjny został zakupiony ze środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe, otrzymanych z Komendy Głównej PSP oraz środków powiatu węgorzewskiego, gmin Węgorzewo, Budry i Pozezdrze otrzymanych z funduszu wsparcia. W trakcie swego przemówienia Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie mł. Bryg. Paweł Mickiewicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu operacyjnego. Wspomniał również, iż węgorzewscy strażacy otrzymali ponad 190 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup sprzętu pożarniczego oraz remonty bieżące i naprawy sprzętu.

 

 

Tekst. st. asp. T. Grunwald zdj. asp. sztab. R. Palczewski