4 grudnia 2018 roku braniewscy strażacy zorganizowali kolejne spotkanie w ramach kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Tym razem odbiorcami spotkania i wykładu dotyczącego szeroko rozumianego bezpieczeństwa byli seniorzy z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Braniewie. Spotkanie to okazja do omówienia zasad bezpieczeństwa właśnie w intensywnie trwającym sezonie grzewczym i przybliżenie kampanii promujących prawidłowe zachowania w przypadku różnych źródeł zagrożeń. Podczas spotkania z seniorami przedstawiono kwestie zagrożeń wynikającym z obecności tlenku węgla, prawidłowego korzystania z urządzeń grzewczych oraz zasad kontroli i czyszczenia przewodów kominowych. Wykład to możliwość zwrócenia uwagi na zagrożenia, które w codziennym życiu bagatelizujemy lub zwyczajnie nie zwracamy na nie uwagi. Seniorzy otrzymali od strażaków ulotki dotyczące tlenku węgla oraz dodatkowo zostali zachęceni do montażu czujników tlenku węgla i dymu w domostwach.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie