1 grudnia 2018r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. odbył się egzamin końcowy kursu Kierujących Działaniem Ratowniczym.

W dniach od 17 listopada 2018 r. do 1 grudnia 2018 r. na bazie szkoleniowej naszej komendy odbył sie kurs Kierujących Działaniem Ratowniczym. W ramach kursu odbywały się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone prze doświadczonych oficerów i aspirantów naszej komendy. Głównym celem kursu było przygotowanie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych  do  kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Teoretyczny egzamin końcowy zaliczyło 18 druhów, zaświadczenie o ukończeniu kursu wręczył zastępca komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście Lub. mł. bryg. Leszek Zagórski. Gratulujemy wszystkim absolwentom kursu.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim
Zdjęcia:  kpt. Mateusz Jaguszewski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim