30 listopada br w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej pożegnał się dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej asp. sztab. Paweł Straszyński.

Podczas uroczystości komendant powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz, w słowach skierowanych do rozstającego się ze strażackim mundurem funkcjonariusza, serdecznie podziękował za całokształt długoletniej służby zawodowej na rzecz powiatu lidzbarskiego, wyrażając szczególną wdzięczność za sumienną i rzetelną pracę, wysoki poziom zaangażowania i zdyscyplinowania, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, wykraczających niejednokrotnie poza zakres czynności.

 Asp. sztab. Paweł Straszyński swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął 1 września 1989 roku, od podjęcia nauki w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły, z dniem 1 sierpnia 1991 roku został zatrudniony w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Lidzbarku Warmińskim na stanowisku technika. Z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej tj. z dniem 1 lipca 1992 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lidzbarku Warmińskim, które piastował nieprzerwalnie do 31 października br.  

Pan Paweł Straszyński cieszył się ogromnym autorytetem wśród podwładnych. Jednostka pod jego dowództwem prezentowała wysoki poziom wyszkolenia, sprawności fizycznej i skuteczności w działaniach. Był dowódcą odpowiedzialnym za ludzi, sprzęt i obiekty jednostki.

Asp sztab. Straszyński był także aktywnym działaczem społecznym. Od ponad 20 lat należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, gdzie pełnił funkcję naczelnika. Był także członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim. Pan Paweł Straszyński bardzo dobrze znał realia służby, przez co umiejętnie współpracował z lokalnymi samorządami  i instytucjami. Od 1997 roku sprawował i nadal sprawuje funkcję Komendanta Gminnego OSP w Gminie Lidzbark Warmiński. Podczas swojej 29-letniej służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi (2001r.), Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę (2013 r.), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2018 r.), Złotym Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa" (2011 r.).

 

tekst: kpt. Tomasz Gowkielewicz    zdjęcia: mł.kpt.Przemysław Łatacz