Kolejne jednostki OSP z Gminy Janowo i Gminy Kozłowo otrzymały sprzęt ratowniczy i wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy bezpośrednio na miejscu przestępstwa. Zakupy z wkładem własnym gmin w wysokości 1% zrealizowano w ramach Programu I Priorytet III B ,,Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem” ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

12 listopada 2018 roku Wójt Gminy Kołowo Marek Wolszczak uroczyście przekazał pozyskany sprzęt i wyposażenie przedstawicielon jeodnostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozłowie, Krokowie, Sarnowie, Szkotowie i Januszkowie.

  • Agregat prądotwórczy HONDA ECT7000 (2szt.)
  • Defibrylator AED 3 Zoll z torbą (7kVA) (2 szt.)
  • Latarka akumulatorowa BAILONG BL-T808-L3-U3 CREE (8 kpl.)
  • Bosak dielektryczny składany NUPLA 4m (4szt.)
  • Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie (1 kpl.)
  • Nóż do ciecia pasów bezpieczeństwa (3szt.)
  • Zbijak do szyb hartowanych (3szt.)
  • Pilarka STIHL MS 362 (1szt.)
  • Detektor napięcia prądu przemiennego AC HotStick (3szt.)
  • Nosze typu deska SEOA z kpl pasów i stabilizatorem głowy (1kpl.)

Gmina Kozłowo na zakup sprzętu pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości
w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 39 650,00 zł (1% wkład własny wyniósł 400,51 zł),

Z kolei w dniu 26 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Janowo odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego na potrzeby doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowo współfinansowanego również ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu na ręce przedstawicieli obdarowanych jednostek OSP w Janowie, Rogu i Jagarzewie dokonał Wójt Gminy Grzegorz Napiwodzki w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. mgr inż. Krzysztofa Mierzejewskiego .

Jednostka OSP w Janowie otrzymała: defibrylator, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu, plandekę wielofunkcyjną, detektor prądu zmiennego.

Jednostka OSP w Rogu otrzymała 3 latarki akumulatorowe.

Jednostka OSP w Jagarzewie otrzymała: 2 latarki akumulatorowe, sprzęt do oznakowania terenu akcji, detektor prądu zmiennego, agregat prądotwórczy.

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 23 810,61 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99% – 23 572,50 zł, natomiast wkład własny Gminy Janowo wyniósł 1% – 228,11 zł .

Informacja: asp.sztab. Andrzej Osowski (na podstawie informacji Gminy Kozłowo i Gminy Janowo)

Zdjęcia: arch. Gmina Kozłowo/Gmina Janowo