W dniu 24 listopada 2018 r. odbył się na terenie KP PSP w Szczytnie egzamin szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

Przez blisko trzy miesiące wykładowcy prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne 126.godzinnego szkolenia. Szkolenie realizowano zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 roku. Celem szkolenia było przygotowanie strażaka-ratownika do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego, w tym urządzeń nadawczo-odbiorczych właściwych dla sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szczytnie. Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć teoretycznych oraz praktycznych, połączonych z zaliczeniem testu w komorze dymowej w bazie ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, przyszedł czas na egzamin, który odbył się w dniu 24 listopada br. i przeprowadzony został przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Egzamin końcowy zaliczyło pozytywnie 39 druhów OSP z 20 jednostek.

Wszystkim absolwentom gratulujemy wytrwałości, bardzo dobrych wyników oraz życzymy by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć

Zdjęcia: kpt. Paweł Kozłowski