W dniach 17-24 listopada 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła kolejny  kurs szkoleniowy skierowany do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kurs przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych wg „Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku.

W dniu 24 listopada 2018 r. odbył się teoretyczny egzamin końcowy, który zdało 7 druhów (2 osoby z OSP w Napiwodzie, 1 osoba z OSP w Kozłowie, 1 osoba z OSP w Jagarzewie, 2 osoby z OSP w Szkotowie, 1 osoba z OSP Łynie).

Szkolenia organizowane dla naczelników OSP mają na celu podniesienie umiejętności w zakresie utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Program szkolenia uwzględnia między innymi zakres realizacji zadań statutowych, podział zadań w zarządzie jednostki, prowadzenie dokumentacji, organizację szkoleń, ćwiczeń manewrów oraz innych przedsięwzięć. Ważnym aspektem są również kwestie współpracy z jednostkami samorządowymi, aspekty finansowe działalności oraz działania związane z rozwojem jednostek.

Informacja: asp. sztab. Andrzej Osowski

Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Jankowski