23 listopada 2018 r. w kasynie Zakładu Karnego w Iławie odbyły się obchody 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa. Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  Janusz Skuzjus.

Podczas uroczystości podziękowania za wsparcie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie otrzymali strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.  Pamiątkowy dyplom i statuetkę odebrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Krzysztof Tomanek.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski KP PSP w Iławie,
Zdjęcia: PCK Iława