20 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z zarządcami i administratorami obiektów w ramach realizowanego programu „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Głównym celem spotkania było uświadomienie zagrożenia ze strony tlenku węgla oraz przyczyn jego występowania.

W trakcie spotkania strażacy przypomnieli i omówili obowiązki zarządców w zakresie przeglądów technicznych budynków oraz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Spotkanie to również przypomnienie zasad postępowania w przypadku powstania pożaru sadzy w przewodzie kominowym oraz obecności przy działaniach straży pożarnej również funkcjonariuszy policji. Obecność policjantów to charakter typowo prewencyjny, w tym ustalenie przyczyn powstania pożarów sadzy. Warto przypomnieć, że odpowiedzialność za stan przewodów kominowych ponoszą administratorzy, właściciele, użytkownicy oraz zarządcy obiektów. W nagminnie powtarzających się przypadkach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym systematyczności kontroli i czyszczenia przewodów kominowych mogą być wystawiane mandaty karne.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie