W minionym tygodniu przekazany został sprzęt ratowniczy jednostkom ochotniczych straży pożarnych z powiatu ostródzkiego. Sprzęt został zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dotacje celowe przyznano gminom oraz miastom z naszego powiatu na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Program zawierał możliwość nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku. Między innymi zakupiono defibrylatory, torby ratownicze, zestawy oświetleniowe z agregatami prądotwórczymi, pilarki i inny sprzęt ratowniczy. Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach programu finansowało 99% wartości całego zadania. Jednostki musiały wykazać tylko 1% wartości zakupu jako wkład własny. Do jednostek ochotniczych straży pożarnych w naszym powiecie zakupiono sprzęt ratowniczy o wartości 393 660 zł. Nowe wyposażenie trafiło już do strażaków ochotników z gmin: Ostróda, Małdyty i Miłomłyn. Sprzęt przekazały władze gminne w obecności bryg. Tomasza Ostrowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie i dh Ryszarda Harasima - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W pozostałych gminach naszego powiatu jednostki OSP także otrzymają nowe wyposażenie w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski, kpt. Bogdan Grzymowicz