W dniu 09 listopada 2018 r. Wójt Gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik przekazała przedstawicielom jednostek OSP  Dźwierzuty, Nowe Kiejkuty, Linowo, Miętkie, Rańsk, Rumy, Targowo sprzęt ratowniczy w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Zakupiono cztery defibrylatory, torbę ratowniczą PSP R, dwa agregaty prądotwórcze, pięć latarek, 3 przenośne zestawy oświetleniowe, 3 zestawy szyn typu Kramera, piłę ratowniczą do szyb klejonych, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, detektor 4 –gazowy, 3 zestawy klinów do stabilizacji pojazdów, nosze typu deska, nóż ratowniczy do pasów bezpieczeństwa oraz dwie pilarki STHIL.

Uroczystość odbyła się w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach. Przekazania sprzętu dokonała Marianna Szydlik Wójt Gminy Dźwierzuty w obecności bryg. Grzegorza Rybaczyka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie oraz mł. bryg. Zbigniewa Stasiłojć Naczelnika Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych. Był to finalny etap wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego do składania wniosków w ramach XIV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki 99% (54 500 zł.) wsparciu ze środków Funduszu Sprawiedliwości Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wkład własny w wysokości 1% zapewniła Gmina Dźwierzuty.

Na uroczystości przekazany został również zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Nowe Kiejkuty zakupiony przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Dźwierzuty oraz budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przekazano również radiotelefony nasobne Motorola dla jednostek OSP Dźwierzuty (3 szt.) oraz OSP Miętkie (3 szt.) zakupione w ramach dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na zakup sprzętu pożarniczego.

 

Opracował: Urząd Gminy w Dźwierzutach/mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć

Zdjęcia: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć