16 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku zorganizowane zostało spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu ełckiego

Spotkanie objęło zagadnienia związane z pożarami, wybuchami gazów i zatruciami tlenkiem węgla. Prowadzącym spotkanie był Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st. kpt. Jarosław Pieszko. Głos zabrali również: Mariusz Miakinin - Inspektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Mariusz Parzych - przedstawiciel Spółdzielni "Kominiarz" w Olsztynie, filia Ełk. Poruszane tematy miały za zadanie przybliżenie uczestnikom tematyki zagrożeń występujących w budynkach w okresie zimowym/grzewczym i dotyczyły:

  • ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa",
  • omówienia sposobów powstawania tlenku węgla i wskazania jak unikać zagrożenia,
  • wpływu CO na organizm ludzki, jak rozpoznać pierwsze objawy zatrucia i jak reagować w takiej sytuacji,
  • wskazania uczestnikom szkolenia by zwracali uwagę na zasłonięte kratki wentylacyjne, właściwy sposób eksploatacji urządzeń grzewczych (w tym elektrycznych),
  • omówienia doboru urządzeń wykrywających obecność tlenku węgla i/lub dymu oraz gazów, sposobu ich montażu oraz ich skuteczności,
  • odpowiedzialności zarządców nieruchomości w zakresie właściwego utrzymania i kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • rodzajów i terminów kontroli, jakim powinny być poddawane budynki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • kar wynikających z nieprzestrzegania przepisów dotyczących właściwego utrzymania urządzeń i instalacji użytkowych w budynkach.

W szkoleniu wzięło udział 12 osób.

Tekst i zdjęcia: st. sekc. Hubert Zawistowski