W dniu 16 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się spotkanie z przedstawicielami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych w związku z kampanią „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

Inicjatorem spotkania był komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie we współudziale przedstawicieli policji, nadzoru budowlanego oraz kominiarzy. W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym wzrasta ilość zdarzeń związanych z tematyką zawartą w kampanii

Obecne na spotkaniu osoby zapoznane zostały z tematyką zagrożeń pożarowych oraz możliwością występowania zatruć tlenkiem węgla. Poruszono treści związane z zasadami zapobiegania takim zagrożeniom. Podczas spotkania poruszane były kwestie interweniowania służb w przypadkach niewłaściwego zachowania się lokatorów oraz najemców mieszkań poprzez chociażby gromadzenie materiałów palnych w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Cenne informacje przekazali również kominiarze, którzy informowali o używaniu niewłaściwie zwymiarowanych kotłach oraz używaniu do opalania paliw słabej jakości czy też wprowadzających do atmosfery substancje trujące, co niestety jest powodem wytwarzania się znacznych ilości sadzy i związków prowadzących do pożarów w przewodach kominowych.  

Dzięki dyskusji możliwe było przekazanie wielu cennych informacji i rad, które z pewnością poprawią stan świadomości w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu iławskiego.

Jednak najważniejszym punktem spotkania było propagowanie czujek tlenku węgla i dymu, które stanowią realne zabezpieczenie przed grożącym niebezpieczeństwem.  Jak można się przekonać z roku na rok do iławskiej straży wpływa coraz więcej próśb o interwencję wynikającą z zadziałania zainstalowanych już czujek. Koszt oraz czas użytkowania tego typu urządzeń jest oczywiście niewspółmierny do efektów ich działania.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie.
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie.