Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Wilczęta. 16 listopada br. w Urzędzie Gminy w Wilczętach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla strażaków OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu dla przedstawicieli jednostek OSP dokonali: Wójt Gminy Wilczęta Beata Andrzejczuk oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Nowoczesny sprzęt trafił do jednostek OSP Wilczęta, Stare Siedlisko, Gładysze i Ławki.

Jednostki OSP wzbogaciły się m.in. o defibrylator AED, zestawy medyczne PSP R1, przyrząd  pomiarowy, pilarki do drewna, bosak dielektryczny, detektor napięcia oraz sprzęt niezbędny do zabezpieczania miejsca zdarzenia.

To kolejne przekazanie sprzętu ratowniczego realizowane na poziomie powiatu braniewskiego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kilka dni wcześniej zakończył się remont strażnicy jednostki OSP Frombork. Budynek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku w roku bieżącym przeszedł gruntowny remont, zmieniając swój wizerunek. Historia obiektu strażnicy OSP Frombork sięga roku 1968, kiedy to oddano do użytku budynek jako siedziba straży pożarnej. Przez kolejne lata w miarę rozwoju i zwiększania wymagań stawianych dla strażaków – ochotników budynek strażnicy OSP powiększał się i rozrastał. Dobudowany został garaż, świetlica oraz pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Pierwsze próby przeprowadzenia termomodernizacji budynku, łącznie z budową części spadzistej zadaszonej podjęte zostały w 2003 roku. Jednakże koszty wykonania przedsięwzięcia w tamtym okresie były tak duże, że nie pozwoliły na jego realizację.

Przełomowym okazał się rok 2016, gdzie przy wspólnym dofinansowaniu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i budżetu Gminy Frombork udało się zamontować nowoczesne wrota garażowe. Wtedy też strażacy ochotnicy z fromborskiej jednostki odnowili kompleksowo wnętrze strażnicy, garaże, świetlicę, pomieszczenia socjalne, warsztat. Udało się także wyposażyć szatnię strażaków w nowe szafki i posadzki.

W 2017 roku ponownie podjęte zostały rozmowy o budowie montażu finansowego na przeprowadzenie termomodernizacji. W tym celu w projekcie budżetu Gminy Frombork na 2018 rok zabezpieczono niezbędne środki wkładu własnego. Dokonano również wymiany i montażu nowego ogrodzenia wokół strażnicy OSP.

W 2018 roku pozytywne decyzje w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia przekazali Komendant Główny PSP w ramach dotacji celowej z KSRG oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dotacji celowej z budżetu naszego województwa. Łączna wartość projektu na  jego zakończenie wyniosła 56 390,13 zł, a swoją cegiełkę w kwocie ponad 1 200,00 zł dołożyli też sami strażacy ochotnicy. 14 listopada udało się zakończyć prace budowlane, oddając do użytku odnowiony i zmodernizowany budynek.

 

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie