Braniewskie tegoroczne Święto Niepodległości odbyło się uroczyście i podniośle. Świętowanie rozpoczęło się mszą św., odprawioną w braniewskiej bazylice, po której uczestnicy uroczystości przeszli na Rondo gen. Andersa i Skwer Sybiraków, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

Kolejnym punktem uroczystości była akademia w Braniewskim Centrum Kultury, podczas której głos zabrali starosta braniewski Leszek Dziąg, burmistrz Braniewa Monika Trzcińska oraz zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania mieszkańcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w rozwój powiatu braniewskiego. Przyznano także stypendia Starosty Braniewskiego i nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w grze miejskiej „Młodzi braniewianie na 100-lecie Niepodległej”.

Braniewskich strażaków podczas uroczystości reprezentował komendant powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko, zastępca komendanta PSP mł. bryg. Wojciech Jaroszek oraz poczet sztandarowy.

Zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Wojciech Jaroszek otrzymał honorowy tytuł „Przyjaciel Warmii”. Tytuł ten jest nadawany osobom, instytucjom, organizacjom wnoszącym wkład w rozwój Warmii, w popularyzację naszego regionu i naszej regionalnej tożsamości. Przyznaje go Kapituła powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom Warmiński” z Lidzbarka Warmińskiego.

Wojciech Jaroszek jest wielkim pasjonatem i ekspertem „Epoki Napoleońskiej”, militariów, a także wojskowości i historii wojen na terenie Prus Wschodnich. Jako członek Towarzystwa Miłośników Braniewa jest inicjatorem wielu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, takich jak prelekcje, wystawy i konferencje o tematyce związanej z historią miasta, powiatu i Warmii. Jest też współautorem wielu wydawnictw, folderów i informatorów, w tym ostatnio wydanej publikacji pt. Historia Wieży Kleszej.

Na zakończenie uroczystości młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie przedstawiła krótki program artystyczny.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie / źródło: www.portalbraniewo.pl