7 listopada 2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sorkwitach został przekazany sprzęt pozyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwość dla jednostek z terenu gminy Sorkwity.

Sprzęt przekazał Wójt Gminy Józef Maciejewski w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie brygadiera Krzysztofa Grabiasa oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP brygadiera Jarosława Jakubika. Sprzętu o łącznej wartości prawie 34 tys. zł w postaci 4 defibrylatorów AED, 2 toreb medycznych PSP R1, 2 szt. noszy typu deska, detektora wielogazowego, 2 parawanów do zabezpieczenia miejsca wypadku, piły do ciecia szyb, zestawów do stabilizacji pojazdów oraz latarek zasilił jednostki OSP Sorkwity, Rybno, Warpuny i Gizewo.
Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: Archiwum OSP Sorkwity