31 października br. o godzinie 11:00 w Sali Tradycji w tutejszej Komendzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, kpt. Łukasz Kochan, wręczył wyróżnionym funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz decyzje dotyczące zmian dodatków służbowych.

W sumie wyróżnionych zostało ponad 60 funkcjonariuszy, którzy na co dzień swoją służbę pełnią w trzech jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Elblągu i Pasłęku oraz w komendzie miejskiej PSP w Elblągu.

Podczas zbiórki odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie - ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie tradycyjnie przyjął Komendant Miejski  PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan. Treść i ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2011 r., w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński