W dniach 20 - 28 października br. w siedzibie  komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi  dla członków OSP.

Uczestnicy kursu zapoznali się między innymi ze strukturą i organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a także z prawami i obowiązkami KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych. Tematyka szkolenia obejmowała także rozpoznanie i organizację działań ratowniczo – gaśniczych oraz organizację łączności dowodzenia i współdziałania. Kurs prowadzony w systemie weekendowym, zakończony egzaminem, ostatecznie ukończyło sześciu druhów z jednostek OSP Orneta, Kiwity, Stryjkowo, Rogóż, Wilczkowo. „Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i poświęcony czas, gratuluję i  wierzę, że nabyta wiedza zostanie w sposób właściwy wykorzystana przy realizacji zadań stawianych naszej formacji” – podsumował komendant powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Gowkielewicz