W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w sobotę 27 października odbył się egzamin końcowy dla strażaków ratowników biorących udział w kursie podstawowym dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Kilku tygodniowe szkolenie miało na celu przygotowanie ratowników do realizacji działań ratowniczo – gaśniczych. Duży nacisk w szkoleniu skierowany był w szczególności na przestrzeganie zasady BHP. Podczas szkolenia starano się również przekazywać ratownikom wiedzę na temat nowych technik i rozwiązań ratowniczych.

Osoby biorące udział w szkoleniu z dużym zaangażowaniem uczyły się strażackiego rzemiosła i bardzo chętnie starały się poprzez zadawanie pytań i wskazywanie na własne pomysły szukać najlepszych rozwiązań.

W szkoleniu uczestniczyły trzydzieści trzy osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym

Gratulujemy i zapraszamy na kolejne szkolenia realizowane w komendzie oraz prowadzone pod jej patronatem.

Opracował/Zdjęcia:  kpt. Krzysztof Rutkowski KP PSP w Iławie.