W środę 24 października 2018 r. strażacy ze wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Lubawa odebrali sprzęt w postaci wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do skutecznego udzielenia pomocy poszkodowanym w szczególności służący do prowadzenia działań podczas wypadków drogowych.

Zakupiony sprzęt ratowniczy oraz uzbrojenie osobiste strażaków w postaci zestawów ratownictwa medycznego PSPR1, defibrylatora, detektorów wielogazowych, detektorów prądu przemiennego oraz latarek i parawanów współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Dysponentem funduszu jest Minister Sprawiedliwości i tak w ramach umowy podpisanej dnia 06.09.2018 roku. Gmina Wiejska Lubawa uzyskała łącznie ponad 113 tys. zł. (1 proc. tej kwoty stanowią pieniądze z budżetu gminy) na sprzęt do ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w wypadkach.

Sprzęt został przekazany strażakom przez wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Piotra Wlazłowskiego.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie.
Zdjęcia: Urząd Gminy w Lubawie.