24 października 2018 r. w sali widowiskowo – sportowej w Mrągowie odbyła się impreza „Razem dla Niepodległej” organizowana w ramach 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Celem było promowanie wśród młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej, szacunku wobec własnego państwa. W ramach działań profilaktycznych „Kręci mnie Bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” strażacy z KP PSP w Mrągowie włączyli się czynnie w przygotowanie i prowadzenie imprezy. W ramach konkursów między klasowych strażacy przygotowali „strażacki tor przeszkód” w czasie którego młodzież miała możliwość zapoznania się ze specyfiką służby. Zaprezentowano również zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sprzęt używany przez strażaków w czasie działań ratowniczo – gaśniczych. Odbyły się również konkurencje przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie oraz Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo – Kondycyjny w Mrągowie, czyli partnerów realizowanej w szkole innowacji pedagogicznej „Technik ekonomista - z myślą o służbie” oraz Szkołę. W imprezie uczestniczyło łącznie 350 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1.
Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Mrągowie