18 października 2018 r., KP PSP w Piszu gościła ośmioklasistów z Zespołu Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu.

W trakcie prezentacji wyposażenia jednostki, przeprowadzono pogadankę na temat struktury i organizacji Państwowej Straży Pożarnej. Poruszone zostały również takie tematy, jak: zapoznanie się z charakterystyką i zagrożeniami wynikającymi z pracy strażaka, sprzęt ratowniczy i samochody specjalne na wyposażeniu JRG w Piszu, prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami gazowymi oraz możliwością zatrucia tlenkiem węgla, powiadamianie służb ratunkowych w razie powstania zagrożenia poprzez numery alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999 oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. Spotkanie było jednym z wielu odbytych pod egidą kampanii społecznych „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: str. Artur Banach KP PSP Pisz.